FOLLOW US ON:
  • Email Login

    आयोजना को सिभिल निर्माण ठेक्का सम्झौता सम्पन्न

    20160812_140702

    रावा खोला जलविद्युत आयोजना को सिभिल निर्माण को ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ । वि.स. २०७४ साल भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना विकास कम्पनि दुधकोशि पावर कम्पनी प्रा. लि. तथा निर्माण कम्पनी रामेछाप शेर्पा कन्सट्रकसन प्रा.लि. बीच सम्झौता भएको हो । २०७३ सालको असोज महिना बाट निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी १९ महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको हो ।