FOLLOW US ON:
  • Email Login

    सिभिल ठेकेदार परियोजना निर्माणस्थलमा परिचाल

    20170320_161144

    मिति २०७३।११।०१ गते सिभिल ठेकेदार कम्पनी रामेछाप शेर्पा कन्सट्रक्शन प्रा. लि. परियोजना निर्माणस्थल प्रस्थान गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने अस्थाई क्याम्पको निर्माण कार्य मिति २०७३।१२।१८ मा सम्पन्न भयो ।