FOLLOW US ON:
  • Email Login

    विद्युत गृह तथा क्रसर प्लान्ट स्थापना गर्ने स्थानसम्म पहुच मार्ग निर्माण सम्पन्न

    21

    रावाखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहसम्म बाटो लैजाने काम मिति २०७३।१०।०५ गतेबाट शुरु भएर मिति २०७३।१०।१० मा सम्पन्न भएको छ ।