FOLLOW US ON:
  • Email Login

    निर्माण कार्यको लागि विद्युतको प्रबन्ध

    DSC02629

    परियोजनास्थलमा निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतको लागि २०० केभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर र तार जडान गर्ने कार्य मिति २०७३।१२।२९ गते सम्पन्न भयो ।