FOLLOW US ON:
  • Email Login

    निर्माणको लागि विद्युत सुविधा

    asd

    रावाखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतको सुविधाको लागि चाहिने पोलहरु, तारहरु मिति २०७३।१०।०७ मा आयोजनास्थलमा पुग्यो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १.५ कि. मि. दुरिमा रहेको प्वाइन्ट बाट परियोजना स्थल सम्म जडान गर्ने कार्य जारी छ ।